GoldCraft

Minecraft server bez hamachi !

PŘÍKAZY

Uživatelský účet
/register <vaše_heslo>
 - Slouží k registraci, jen při první návštěvě
/login <vaše_heslo> - Slouží k přihlášení
/cpw <stare_heslo> <nove_heslo> - Slouží ke změně hesla

Teleport do vašeho domu
/home help
 - Zobrazí všechny příkazy
/home set - Nastaví vám teleport do domu na vaši aktuální pozici
/home delete - Smaže vám váš teleport do domu
/home invite <prezdivka_hrace> - Pozve daného hráče do vašeho domu
/home uninvite <prezdivka_hrace> - Zruší pozvání daného hráče do vašeho domu
/home list - Zobrazí seznam hráčů, do jejichž domů jste pozvaní
/home ilist - Zobrazí seznam hráčů, které jste pozvali do vašeho domu
/home public - Nastaví váš dům jako veřejný – můžou se do něj teleportovat všichni
/home private - Nastaví váš dům jako soukromý – můžou se do něj teleportovat jen pozvaní

Peníze
/money – zobrazení zobrazí stav vašeho konta
/pay nick částka – převede peníze na účet (nick) (příklad: /pay nick 50)

Zamikání truhel, dveří a jiných

/cprivate – zamknutí (napíšte /cprivate a kliknete na truhlu, dveře, trapdoors atd.)
/cremove – odstraní zabezpečení.
/lwc info – zobrazí info.
/cmodify jméno – přidáte hráče do seznamu hráčů, kteří mají přístup do truhly/dveří/pece.

 

Lockování
/ps on - Zapne možnost lockovat pozemků iron blockem
/ps off - Vypne možnost lockovat pozemků iron blockem
/ps allow <prezdívka_hráče> - Povolí danému hráči stavět ve vašem locku
/ps remove <prezdívka_hráče> - Zakáže danému hráči stavět ve vašem locku
/ps visualize - Ukáže přesnou hranici vašeho locku

Obchodování
/buy <počet> <předmět> (<maximalni_cena>) - Koupí daný předmět
/sell <počet> <předmět> <cena> - Dá daný předmět do nabídky obchodu
/cancel <předmět> - Vrátí vám předmět, který jste dali do nabídky obchodu
/find <předmět> (<strana>) - Najde v obchodě daný předmět
/stock (<prezdívka_hráče>) (<strana>) - Ukáže nabídku obchodu
/find <předmět> (<strana>) - Najde v obchodě daný předmět

Hlasování o day, night, sun, rain, kick
/vote <o_čem_se_hlasuje>
 - Začne hlasování
/vote yes - Zahlasuje s odpovědí ano
/vote no - Zahlasuje s odpovědí ne

Peníze
/money
 - Zobrazí počet vašich peněz
/money pay <prezdívka_hráče> <kolik_peněz> - Pošle hráči danou částku peněz

Questy
/quest abort - Zruší aktuální quest
/quest status - Zobrazí status vašeho aktuálního questu
/quest completed (<strana>) - Zobrazí všechny vaše dokončené questy

Eventy
MonsterHunt event
/hunt - Přihlásí vás do eventu
/huntscore - Zobrazí vaše skóre
Monster arena event
/ma join - Port do areny a následný boj v aréně
/ma spec - Port na pozorovatelnu v aréně
/ma leave - Port pryč z arény

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde